About

Tôi là Sarah Jessica Parker là diễn viên điện ảnh, đã từng đóng các bộ phim nổi tiếng. Chi tiết xem tại đây: https://es.wikipedia.org/wiki/Sarah_Jessica_Parker

Sarah Jessica Central là blog cá nhân của tôi, chuyên làm đẹp, thời trang dành cho mọi người.

Xem thêm báo chí nói về tôi tại đây: